Marka w klasycznym pojęciu to znak graficzny umieszczany na produktach danej firmy. W szerszym pojęciu marką można określić zespół pewnych cech które posiada dany produkt lub usługa. Cechy te marka może posiadać dzięki rewolucyjnym rozwiązaniom, jakości wykonania  lub mogą być efektem świadomej nad nią pracy wizerunkowej i nadania jej pewnych cech. (“Toyota” kojarzy nam się z niezawodnością, a “Apple” ze wspaniałym designem i funkcjonalnością). Marką oprócz produktu możne być także usługa, osoba lub organizacja. W takim pojęciu wizerunek marki jest wprost tym, z czym się kojarzy nam konsumentom lub kontrahentom. Budowanie wizerunku marki zwłaszcza w Internecie opiera się na jej odpowiedniej prezentacji grupie docelowej oraz skojarzeniu jej z pewnymi unikalnymi cechami. Wizerunek marki od strony jej prezentacji związany jest bardzo mocno z jej identyfikacją wizualną i materiałami promocyjnymi, to jak prezentują markę musi być spójne z tym co chce przekazać firma. Budowanie wizerunku marki od strony nadania jej unikalnych, wyróżniających ją na rynku cech, jest ściśle powiązane ze stworzeniem na ten temat informacji i odpowiednim rozpropagowaniu jej w Internecie, zgodnie z ustaloną strategią marketingową. Informacje te muszą zostać w taki sposób rozpowszechniane, by tworzyły sieć informacji łatwą do wyszukania przez potencjalnych klientów. Przy czym miejscami budowania wizerunku marki powinny być przede wszystkim strony zewnętrzne. Nasza unikalna strategia działania koncentruje się na zapewnieniu pełnego wsparcia zarówno w budowaniu treści, jak i w ich odpowiednim propagowaniu. 

Budowanie Wizerunku Marki Korzyści:

  • Optymalne przekazywanie wartości jakie niesie za sobą Twoja marka
  • Przygotowanie spójnej strategii wizerunkowej Twojej marki
  • Osiągnięcie celów wizerunkowych 
  • Informacje o Twojej marce znajda się tam gdzie szukają ich Twoi klienci

Interesują Cię nasze usługi?

Powiązane usługi

Budowanie Wizerunku Firmy w Internecie

Personal Branding – Wizerunek Osoby